hofvanbusleyden_copyrighttourismmechelen.jpg

Zwarte mensen verbeeld in de Zuidelijke Nederlanden

OPGELET - Deze lezing is afgeschaft

Zwarte mensen verbeeld in de Zuidelijke Nederlanden

26 maart 2020

20u - Zaal Dodoens 

 

De eerste mensen met een Afrikaans uiterlijk verschijnen al ver voor de trans-Atlantische slavenhandel in de beeldende kunst van de Lage Landen. Na 1300 ontwikkelde zich, net als elders in Europa, een scala aan ‘rollen’ voor Afrikanen. In de eerste plaats waren er uiteraard Bijbelse figuren als de zwarte Koning uit het tafereel van de Aanbidding der Wijzen, of de koningin van Sheba. Daarnaast waren er de Moren waartegen gevochten moest worden of zwarte duivels en ten derde waren er vanaf de vijftiende eeuw Afrikanen te zien in wereldse taferelen. Deze laatste kunstwerken waren wellicht gebaseerd op de realiteit want inmiddels hadden zich in de Lage Landen Portugese handelaars gevestigd die hun Afrikaanse slaven en bedienden meebrachten. Ten tijde van de Bourgondische hertog Filips de Goede (1396 –1467) was er bovendien een grote bewondering voor wie toen ‘Ethiopiërs’ werden genoemd. Die waardering is zowel in de literatuur als in de kunsten terug te vinden. De eeuwen hierna nam de verbeelding van Afrikanen in de kunst, met name door de invloed van Peter Paul Rubens, een hoge vlucht.

Tijdens deze lezing ontdekken we wie deze zwarte personen waren en wat hun rol en functie was in de kunst.

 

Esther Schreuder is kunsthistoricus en freelance tentoonstellingsmaker, onderzoeker en schrijver. In 2008 was zij initiatiefnemer en gastcurator van de tentoonstelling en catalogus ‘Black is beautiful, Rubens tot Dumas’. Aansluitend werkte Schreuder mee aan de serie ‘The Image of the Black in Western Art’ van Harvard University Press. In 2017 publiceerde zij het boek ‘Cupido en Sideron. Twee Moren aan het hof van Oranje’ en stelde zij de bijhorende tentoonstelling ‘Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof’ samen.

 

Koop hier je ticket