hofvanbusleyden_copyrighttourismmechelen.jpg

Zorg in het kwadraat. De gasthuiszusters en hun Besloten Hofjes

Zorg in het kwadraat. De gasthuiszusters en hun Besloten Hofjes

Donderdag 25 mei om 20u 

 

Omstreeks 1198 vestigden de Onze-Lieve-Vrouwgasthuiszusters zich in Mechelen. Eeuwenlang bekommerden deze zusters-augustinessen zich om de ziekenzorg in de stad. Welke ziekten ze allemaal behandelden, is niet volledig bekend, maar vast staat dat ook pestlijders bij hen terecht konden.

De behandeling van deze epidemie leidde wellicht onrechtstreeks tot het overleven van zeven unieke mixed-media reliekschrijnen, bekend als de Besloten Hofjes. De angst voor besmetting zorgde er immers voor dat het erfgoed van het klooster de beeldenstorm van 1572 en vele andere invallen deels doorstond. Hoewel we nog niet weten of de Besloten Hofjes ook in het klooster zelf werden gecreëerd, is het wel duidelijk dat de gasthuiszusters ze vijf eeuwen lang koesterden.

In 2014 startte de conservering van de Hofjes door een multidisciplinair team van acht conservators-restaurators en wetenschappers in een speciaal ingericht atelier in het Mechelse Hof van Busleyden. Nieuwe onderzoekstechnieken en conservatiemethodes worden toegepast om het merkwaardig aura van de paradijstuintjes voor de toekomst te bewaren. Vandaag is de eerste fase van deze conservering afgerond en kunnen we de eerste resultaten delen.

 

Hannah Iterbeke (Illuminare – KU Leuven) behaalde in 2015 aan de KU Leuven haar master in de kunstwetenschappen met een thesis over de zijden bloemen in de Mechelse Besloten Hofjes. In 2016 startte ze onder begeleiding van prof. dr. Barbara Baert en prof. dr. Lieve Watteeuw een doctoraatsonderzoek naar de productie en receptie van Besloten Hofjes. Vandaag werkt Hannah mee aan Artgarden, een kunsttechnisch onderzoek naar historische mixed-media ensembles, een samenwerking tussen de UA, KIK-IRPA en de KU Leuven.

 

Joke Vandermeersch studeerde oudheidkunde en kunstgeschiedenis aan de KU Leuven. Ze volgde de opleidingen textielrestauratie en conservatie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel en textieltechnologie in Gent. Daarna volgden workshops en stages in Londen, Lyon, New York, Berlijn en Amsterdam. Sinds 1990 werkt ze als zelfstandig textielconservator-restaurator. Ze doceert textielconservatie-restauratie aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Anderlecht.

 

Koop ticket (€ 5 of € 1 euro + € 2 euro administratiekost per transactie; meer info over de tarieven hier)