img_6691.jpg

Word Vriend

Wat krijgt u als Vriend(in)?

U krijgt gratis toegang tot het Museum Hof van Busleyden en alle tijdelijke tentoonstellingen (steeds op vertoon van uw lidkaart)

U krijgt gratis toegang tot het Speelgoedmuseum Mechelen, CC Mechelen en De Garage.

U krijgt korting in Kazerne Dossin en betaalt 8 euro ipv 10 euro

U wordt uitgenodigd voor de officiële openingen van de tentoonstellingen georganiseerd door Museum Hof van Busleyden

U ontvangt op regelmatige basis een nieuwsbrief

U kan deelnemen aan de vele activiteiten voor de Vrienden

U krijgt uitnodigingen voor activiteiten van partners (bij betalende activiteiten krijgen de Vrienden korting)

U krijgt korting bij aankoop van publicaties van Museum Hof van Busleyden

 

 

Hoeveel kost het?

Individueel lid: 35 euro

Sluit uw partner mee aan? Dan betaalt u samen slechts 45 euro.

- 30 jaar: 10 euro

Steunend lid: 100 euro

(een lidmaatschap loopt per kalenderjaar en dient elk jaar vernieuwd te worden)

Hoe word ik lid?

1. Stuur een mail met voornaam + naam  (evt. naam partner die medelid wordt), adres, telefoonummer, mailadres en de vermelding welk lidmaatschap u kiest (gewoon, met partner, -30 jaar of steunend) naar Michelle Coenen, michelle.coenen@mechelen.be  

2. Schrijf uw lidgeld over op de bankrekening van de Vrienden van Het Hof van Busleyden: IBAN BE33 7360 2283 2046, BIC: KREDBB, o.v.v. 'Vrienden van het Hof van Busleyden'.