banner_karel.jpg

Waar kan ik helpen?

Wil je een meer actieve rol opnemen in deze tijden?

 

TYVEK GEZOCHT!
In de strijd tegen COVID-19 staan onze zorgverleners in ziekenhuizen en huisartspraktijken in de eerste linie. Om zichzelf te beschermen en de bevolking de nodige zorg te kunnen blijven verlenen, hebben onze verpleegkundigen en artsen extra beschermkledij nodig. In het kader van behoud en beheer van collectiestukken worden vaak zuurvrij Tyvek-materiaal gebruikt. Mogelijk heeft jouw vereniging dus nog een voorraad van deze stoffen liggen.
 
 
Hoe kan je helpen?
Dit webplatform verbindt vraag en aanbod om materiaal in te zamelen om onze zorgverleners bij te staan