hofvanbusleyden_copyrighttourismmechelen.jpg

Voor God en vaderland. Een klooster wordt kazerne

Voor God en vaderland. Een klooster wordt kazerne

Donderdag 12 september 2019

20u - Zaal Dodoens

 

lericheDe Mechelse geschiedenis is doorweven met een sterke militaire rode draad. Gewenste, minder gewenste en zelfs gehate soldaten passeerden onze stad en beïnvloedden het leven in de wijken waar ze verbleven

Vandaag zijn de soldaten nagenoeg volledig uit het straatbeeld verdwenen. De laatsten verlieten Mechelen in 1975 om vanuit Kazerne Dossin en Kazerne Delobbe - twee kazernes met een gezamenlijke geschiedenis - naar Peutie te trekken.

De aanwezigheid van militairen heeft onze stad vorm gegeven en zijn sporen nagelaten.

Zo staat het oudste kazernegebouw van de Nederlanden in de Dijlestad: het Hof van Habsburg, beter gekend als Kazerne Dossin. Andere gebouwen die hetzij als kazerne werden gebouwd, hetzij door het leger werden ingepalmd en omgevormd tot kazerne, zijn in de loop van de laatste decennia verdwenen. Sommige kregen een nieuwe invulling.

Kazerne Delobbe, na WOI vernoemd naar Lt. Generaal Hector Delobbe, volgt die geschiedenis. Het oude Dominicanenklooster werd eind 18e eeuw door de Fransen gesloten en huisvestte nadien een militair hospitaal, krijgsarsenaal en kazerne. Het gebouw behield zijn militaire functie tot het midden jaren zeventig van vorige eeuw werd overgekocht door de stad Mechelen. Vandaag is Het Predikheren als thuishaven van de Bib een nieuwe cultuursite in de stad.

 

Michel Leriche was officier in het Korps van de Logistiek van het Belgische leger tot zijn opruststelling in 2018. Vanuit zijn grote interesse in militaire geschiedenis, en vooral de militaire geschiedenis van zijn thuisstad Mechelen, werkte hij als Mechels stadsgids een militaire wandeling uit. Michel Leriche is ook natuurgids, museumgids en gids in het Fort van Breendonk, het Fort van Duffel en het fort van Lier.

 

Koop hier je ticket