dejonge_2.jpg

Van Brugge tot Mechelen: de architectuur van een hofstad

Van Brugge tot Mechelen: de architectuur van een hofstad

Donderdag 12 oktober om 20u 

 

Tijdens deze lezing stelt Krista De Jonge de Bourgondische en Habsburgse stadspaleizen in Brugge (15e eeuw) en Mechelen (vroege 16e eeuw) voor in een vergelijkend perspectief. Het Mechelse hof van Margareta van Oostenrijk, nu in gebruik als justitiepaleis, en het vrijwel volledig verdwenen Prinsenhof te Brugge zijn maar enkele voorbeelden van statige residenties die onder de loep worden genomen.

Als planeten rond de zon vormden de residenties van de hoge adel in elke stad mee het hofdomein. Zowel in Brugge als in Mechelen zijn hiervan nog belangrijke getuigen bewaard. Sommige zijn nu musea, zoals het Gruuthusemuseum in Brugge en het Museum Hof van Busleyden in Mechelen (beide in restauratie/verbouwing). Het Mechelse refugiehuis van de abdij van Tongerlo, dat de Koninklijke Manufactuur De Wit herbergt, en het hof van Adornes in Brugge zijn dan weer privébezit. Nog andere zijn nauwelijks bekend bij het grote publiek.

Hoe onderscheidden deze stadspaleizen zich van het “gewone” burgerhuis? Wat is de betekenis van hun traptorens, galerijen, de vele zalen? Weten we iets over de oorspronkelijke inrichting en de manier van leven in deze “paleizen”? Ook voorbeelden uit andere steden van de Lage Landen, zoals het Markiezenhof van Bergen op Zoom, komen aan bod.  

 

Krista De Jonge is gewoon hoogleraar in de Architectuurgeschiedenis en voorzitter van het Departement Architectuur van de KU Leuven. Haar onderzoek spitst zich enerzijds toe op de residenties van het Bourgondische en Habsburgse hof en de adel in een Europees perspectief en anderzijds op de Renaissance-architectuur in de Lage Landen. Zij is lid van de Kon. Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, van de Kon. Academie voor Oudheidkunde van België en van de Academia Europaea. In Mechelen werkte zij mee aan de internationale tentoonstellingen over Lucas Faydherbe en over de Dames met Klasse Margareta van York en Margareta van Oostenrijk.   

 

Koop ticket (€ 5 of € 1 euro + € 2 euro administratiekost per transactie; meer info over de tarieven hier)