opening-1506-web-30.jpg

The Neverending park: slotweekend

Inzichten en Adviezen

live in The Neverending Park - 12 september - 14u tot 16u 

Doorheen de expo The Neverending Park hebben we drie maanden lang gesprekken gevoerd, geluisterd, uitgenodigd, ontmoet, nagedacht, verbeeld en verzameld. Vele Mechelaars waren erbij, en daarom willen we jullie nu ook terug uitnodigen om samen met ons te oogsten. Wat waren de belangrijkste inzichten? Wat heeft jullie geraakt? Wat zijn we te weten gekomen over actief burgerschap, participatie, grond, de verhouding tussen stad en burger? Wat kunnen we hieruit leren voor onszelf en voor de stad?

Als voorbereiding op de Slotonderhandeling, nodigen we geïnteresseerde Mechelaars uit om samen met ons deze vragen te beantwoorden en de meest waardevolle inzichten vast te leggen. Deze vertalen we naar adviezen en overhandigen we vervolgens tijdens het slotmoment op 13/9 aan de vertegenwoordigers van het stadsbeleid.

Vergeet niet in te schrijven!

Inschrijven


Slotonderhandeling voormiddag

online - 13 september – 9u30 tot 12u30

In de voormiddag geven we een stand van zaken van De Grond der Dingen en kijken we naar de volgende stappen en de verdere toekomst. We bekijken in kleinere groepen de verschillende clusters, hoe die verder in ontwikkeling kunnen gaan en wat ze daarvoor nodig hebben.

Dat brengen we samen in concrete vragen naar de beleidsmakers van de stad. Om zoveel mogelijk deelnemers de kans te geven om hieraan mee te werken, doen we deze voormiddag volledig online.

Dit zal verlopen via een Zoom sessie. De link daarvoor wordt verstuurd na inschrijving. Naast de begeleiders voor de verschillende werkgroepjes, voorzien we ook technische hulp voor online problemen. Vanaf 9u zetten we de Zoom sessie open en kan u ons bellen bij vragen over inloggen op de nummers 015 29 40 20 en 015 29 40 23.

Inschrijven voor deze online voormiddag


Slotonderhandeling namiddag

live in The Neverending Park - 13 september – 14u30 tot 16u30

Na de middag komen we live samen om gezamenlijk af te sluiten en symbolisch onze adviezen en vragen te overhandigen aan het stadsbestuur.

Het einde van The Neverending Park en meteen ook het begin van een nieuwe fase voor De Grond der Dingen!

Inschrijven voor deze live namiddag