hofvanbusleyden_copyrighttourismmechelen.jpg

Steun de Besloten Hofjes

Besloten Hofjes

 

De Besloten Hofjes behoren tot de absolute hoogtepunten in de collectie van Museum Hof van Busleyden. Deze retabelkasten werden in de eerste helft van de 16de eeuw gemaakt door de Gasthuiszusters-Augustinessen van Mechelen. Zij zijn uniek in hun soort. Nergens ter wereld vindt men een dergelijk grote verzameling van Besloten Hofjes. Maar ze zijn ook erg kwetsbaar en de diversiteit aan materialen in de hofjes maakt het bewaren ervan niet altijd makkelijk.

Om ook volgende generaties van de Besloten Hofjes te kunnen laten genieten zijn er dringende conserverende maatregelen en restauratie-ingrepen nodig. Een internationaal team van specialisten startte in 2014 met drie Besloten Hofjes. De conservatie-restauratie is een uniek samenwerkingstraject tussen verschillende onderzoeksinstellingen dat nieuwe knowhow zal opleveren voor multimediaal erfgoed. Het proces wordt grondig voorbereid en gedocumenteerd, onder meer op een colloquium met bijhorend boek in 2016.

Wanneer het stadsmuseum in 2018 zijn deuren opent, zullen de Besloten hofjes hier ook een permanente plek krijgen. Voorlopig bevinden zij zich in het pop-up restauratie atelier in het Museum Hof van Busleyden.

Gedetailleerde informatie over de Besloten Hofjes en het restauratieproces vindt u alvast op beslotenhofjes.com.

 

Partners

Bij het conserveringstraject zijn verschillende partners betrokken. Een eerste externe partner is Illuminare, Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst van de KU Leuven. Partner bij de ontsluiting van het project is de vzw KU[n]ST Leuven, een samenwerkingsplatform van de Stad Leuven en KU Leuven. Derde partner is het Koninklijke Instituut voor het Kunstpatrimonium. Het project wordt begeleid door een wetenschappelijke raad en een onderzoeksraad.

Een grote DANK U aan Project Wolf en Atelier Edelsmeedkunst van IKA voor de enthousiaste medewerking aan het crowdfund-project. 

 

Financiering

De stad Mechelen financiert dit restauratie- en conserveringsproject, begroot op een bedrag van minimaal 500 000 euro, met steun van het Fonds Inbev-Baillet Latour - Koning Boudewijnstichting van 150 000 euro. Verder werden er dossiers ingediend bij de Vlaamse overheid (Topstukkendecreet), het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en Belspo (BRAIN). Ook de Vrienden van de Stedelijke Musea Mechelen ondersteunden al het project met 11 000 euro voor wetenschappelijke beeldvorming in functie van de restauratie.

Om het volledige project met de noodzakelijke wetenschappelijke omkadering te realiseren, zijn er echter bijkomende middelen nodig.

 

Jij kan ook bijdragen!

Er zijn verschillende manieren om het restauratietraject te steunen. Neem hiervoor contact op met Michelle Coenen, michelle.coenen@mechelen.be of 015 29 40 37.