Schenkingen en aankopen

Vanaf maart 2022 ondergaat het stadspaleis een grondige restauratie. De vaste opstelling is op dit moment niet toegankelijk. Lees meer over de restauratie.

Schenkingen en aankopen

Wenst u een kunstvoorwerp te schenken aan het Museum Hof van Busleyden? Vul dan onderstaand formulier in. Het museum zal vervolgens nagaan of het object past binnen het wervingsbeleid. Hiervoor laat het museum zich eveneens bijstaan door een commissie van onafhankelijke experten.

Na advies van deze commissie wordt de schenking voorgelegd voor definitief besluit aan het college van burgemeester en schepen. Hou er rekening mee dat deze procedure enige tijd in beslag neemt.

 

Naar het formulier