Restauratie Hof van Busleyden

Een Bourgondisch stadspaleis in renovatie

Het Hof van Busleyden is één van de prachtige gebouwen in Mechelen daterend uit het begin van de zestiende eeuw. Hiëronymus van Busleyden, lid van de Grote Raad, een humanist en goede vriend van Erasmus, laat dit renaissance paleis voor hem ontwerpen door de bekende architect Keldermans. Van 1619 tot de Eerste Wereldoorlog doet het gebouw dienst als Berg van Barmhartigheid: armen kunnen er geld lenen zonder rente. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt het gebouw volledig vernield, alleen de muren staan nog recht. Tijdens de jaren dertig van de vorige eeuw wordt het gerestaureerd en krijgt het de functie van stadsmuseum. Daarna volgt er nog een reeks belangrijke ingrepen.

 

Verbouwing

Sinds 1938 is het Hof van Busleyden in gebruik als stadsmuseum. Maar dit prachtige renaissancepand is echter niet meer aangepast aan de noden en vereisten van een hedendaags museum. Daarom wordt het gebouw de komende jaren gerenoveerd en uitgebreid. In een eerste fase wordt een nieuwe museumruimte onder de tuin van de Sint-Jansstraat gebouwd. Fase twee omhelst de renovatie van het bestaande gebouw en de creatie van een circulatiezone op de plaats van de voormalige conciërgewoning.

Sinds de late jaren 1990 wordt er van een vernieuwd Hof van Busleyden gedroomd. Om tot een goed ontwerp te komen wordt een wedstrijd uitgeschreven. De voorstellen van respectievelijk David Driesen en van Hans Le Compte bevallen de jury het best. Dat van Driesen omwille van de sterke architecturale visie; dat van Le Compte omwille van het sterke museale concept. Zij krijgen daarom de opdracht om samen het definitieve plan te tekenen.

Door de vele veranderingen in het Mechelse culturele landschap verandert ook de visie op de invulling van het Hof van Busleyden. In 2008 opteert het stadsbestuur toch voor een groot centraal stadsmuseum dat in de toekomst het verhaal van Mechelen zal tonen. De architecten buigen zich over hun tekentafels en ontwerpen het definitieve plan voor de eerste fase. In 2010 wordt de bouwtoelating bekomen en een aannemer aangesteld. Hiermee kan de verbouwing van start gaan!

Plan Hof van Busleyden

Omdat het om een zeer grote ingreep in de bodem gaat, moet er eerst een uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. Nadat de tuinelementen voorzichtig gedemonteerd zijn kunnen de archeologen op 16 augustus 2010 starten. Hun onderzoek loopt tot 16 januari 2011. Ondertussen start de aannemer met de voorbereidende werken. De oplevering van fase 1, de ondergrondse ruimtes, gebeurt uiteindelijk in juli 2012.

Deze ruimtes worden op dit moment ingezet voor tijdelijke tentoonstellingen.

Tijdens de realisatie van de eerste fase worden de plannen getekend voor de verdere verbouwing. In de loop van 2015 gaat fase 2 van start, zodat tegen 2018 het Hof van Busleyden omgetoverd is tot een parel van een modern museum.

 

FASE 1 

FASE 2 

 

Op 28 december 2016 maakte minister Ben Weyts bekend dat hij via Toerisme Vlaanderen meer dan 4 miljoen zal investeren in de uitbouw van het Bourgondisch stadspaleis Hof van Busleyden. Lees er meer over op de blog.