Paul Casaer: All we can get

Vanaf maart 2022 ondergaat het stadspaleis een grondige restauratie. De vaste opstelling is op dit moment niet toegankelijk. Lees meer over de restauratie.

De Garage - 25.09.2021 - 21.11.2021

All we can get, de titel van Paul Casaers tentoonstelling in De Garage, kan op verschillende wijzen gelezen worden. Geïnspireerd door de all-you-can-eat formules in restaurants hekelt de titel onze menselijke gulzigheid en drang naar steeds meer. In onze hedendaagse maatschappij lijken hebzucht en consumentisme sturende krachten. Al onze behoeften zijn vervuld en toch blijft er een snerpend gevoel van leegte. Is dit alles? Is this all we can get?

Kunstenaar Paul Casaer aanschouwt en capteert onze ambivalente wereld en de mens in de greep van verwarring. Zijn scherpe observaties resulteren in De Garage in een complexe en inventieve tentoonstelling die hij presenteert als een soort animatiepark. Al valt er weinig animatie te beleven. De kunstenaar onderzoekt wat er onder de oppervlakte van onze consumptiegerichte maatschappij schuil gaat. Via zijn werk bevraagt hij de manier waarop we objecten, onze omgeving, en onze wereld trachten te voorzien van betekenisvolle verbanden.

Het gebruik van alledaagse voorwerpen en structuren, dikwijls refererend aan allerlei culturele verworvenheden, zorgt ervoor dat Paul Casaers werk vaak herkenbaar, helder en toegankelijk oogt. Soms lijkt de combinatie en ordening van objecten inschikkelijk en haast vanzelfsprekend. In andere gevallen knarst en schuurt de samenstelling van voorwerpen waardoor er van enige logische of bereidwillige cohesie geen sprake kan zijn. De sculpturen lijken bol te staan van de spanning, opgeladen als ze zijn met diverse connotaties.

Als beeldenmaker ontwerpt Casaer een eigen artistiek universum waarin nieuwe verbindingen ontstaan en waar dingen zich op een plek kunnen bevinden waar dat doorgaans niet kan. Door de gelijkschakeling van objecten en thema’s, het wisselen van schaal en de inzet van zowel echte objecten als voorstellingen creëert hij nieuwe betekenissen en verbanden. Als een meester-stylist slaagt hij er in zijn kunst een zekere ongrijpbaarheid te geven. Paul Casaer kijkt naar de toekomst zoals die zich in het huidige moment manifesteert.

SHOP

Tijdens de tentoonstelling kan je in De Garage zowel de publicatie "All we can get" als de kunsteditie Capsule-2021 aankopen. De publicatie "All we can get", uitgegeven door Stockmans Artbooks, is de eerste uitgebreide monografie over het werk van Paul Casaer. Capsule, 2021 realiseerde Paul Casaer op 20 exemplaren.

Meer info vind je aan de balie in De Garage of via capsule@mail.com.

Praktisch