Michiel Ceulers: Comment tuer l'amant de sa femme

Vanaf maart 2022 ondergaat het stadspaleis een grondige restauratie. De vaste opstelling is op dit moment niet toegankelijk. Lees meer over de restauratie.

De Garage - 11.12.2021 – 20.02.2022

Comment Tuer L'amant de Sa Femme Quand on a Été Élevé Comme Moi Dans la Tradition. De titel van de tentoonstelling van Michiel Ceulers (°1986, Waregem), laat er geen twijfel over bestaan: de praktijk van Ceulers eist haar plaats op in de lange traditie van de schilderkunst maar doet dit door die traditie en de verhouding van de kunstenaar daartoe in vraag te stellen. Vergelijkbaar met het personage in het lied van Jacques Brel, waaraan de tentoonstelling haar titel ontleent, is de kunstenaar opgeleid in de klassieke schilderkunst. Tegelijk wil hij ontsnappen aan de druk die de rijke geschiedenis van het medium met zich meebrengt.  

De werken die Michiel Ceulers in De Garage toont, zijn geen antwoorden, maar hypotheses waarin verschillende invloeden, materialen en stijlkenmerken elkaar ontmoeten. De schilderijen zijn altijd op zichzelf staande objecten. Ze gebruiken motieven om te bestaan, om tot stand te komen, maar doorprikken vaak meteen de illusie van representatie weer. Hierdoor wordt de blik van de toeschouwer op zichzelf teruggeworpen. In plaats van een lezing op te dwingen, plaatsen de vaak speelse titels die deze werken meekrijgen het medium in het bredere betekenisgeheel van zowel de hogere als lagere cultuur.

Hoewel Ceulers vooral gekend is om zijn abstracte schilderijen, wordt in De Garage een selectie uit de afgelopen vijftien jaar van zijn praktijk gemaakt. Deze tentoonstelling toont een traject van figuratie naar abstractie en weer terug, waarbij vooral de steeds weerkerende intenties om het medium te vernieuwen de kern van dit oeuvre uitmaken.  

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verschijnt bij Stockmans Art Books een publicatie waarin voor het eerst een overzicht gegeven wordt van de reeds aanzienlijke carrière van deze nog jonge kunstenaar. 

Praktisch