hofvanbusleyden_copyrighttourismmechelen.jpg

Meer dan stenen: een geschiedenis van de dominicanen in Mechelen

Meer dan stenen: een geschiedenis van de dominicanen in Mechelen

Donderdag 26 september 2019

20u - Zaal Dodoens

 

OPGELET! Deze lezing is volzet.

 

JaenenDeze lezing start met een korte blik op de geschiedenis en de spiritualiteit van de ‘orde der predikbroeders’, in de Lage Landen vaak ‘predikheren’ genoemd, of ook wel ‘dominicanen’ naar hun stichter Dominicus van Caleruega (†1221). Deze Spaanse kanunnik werd op reis door het Zuiden van Frankrijk diep getroffen door de massale afval van de katholieke geloofsleer ten voordele van het katharisme. Daarom stichtte hij een orde die het Evangelie in woord én in daad zou verkondigen ‘tot heil van de zielen’. Na de pauselijke erkenning in 1216 volgde een snelle verspreiding over heel Europa: de eerste dominicanen arriveerden in 1226-1227 in Gent, een jaar later in Brugge. Vreemd genoeg kwam het in de eerste eeuwen van de orde niet tot een kloosterstichting in Mechelen, ondanks het kerkelijke en wereldlijke belang van deze stad.

In het tweede deel van de lezing bekijken we hoe de dominicanen van ’s Hertogenbosch in 1629 door de protestanten uit hun klooster werden verdreven. Na heel wat omzwervingen dienden ze uiteindelijk een aanvraag in om naar Mechelen te mogen verhuizen. Hun komst lokte heel wat protest uit, zowel bij andere bedelordes en de lokale clerus, als bij de burgerlijke overheid. In mei 1651 slaagden de broeders er toch in zich in Mechelen te vestigen. Ze trokken er een nieuw klooster op, in de periode 1720-1735 gevolgd door de kerk zoals we die nu kennen. De geschiedenis van de Mechelse dominicanen bestaat evenwel uit ‘meer dan stenen’. De broeders preekten, publiceerden en onderwezen, bouwden een Derde Orde-afdeling uit, animeerden verschillende broederschappen en ondersteunden devoties gelieerd aan de dominicaanse spiritualiteit.

Tot slot overlopen we kort de geschiedenis van de orde na de uitdrijving van de broeders in 1796 ten gevolge van de Franse Revolutie. Sindsdien is van een permanente dominicaanse presentie in Mechelen geen sprake meer, maar dankzij enkele voorwerpen en een aantal broeders blijven de banden tussen Dominicus’ orde en de Dijlestad levendig.

 

Broeder Anton-Marie Milh, geboren in Bonheiden maar getogen in Mechelen, is als kerkhistoricus verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Hij doet onderzoek naar de spiritualiteit van bedelordes (kapucijnen, franciscanen en dominicanen) en hun recente geschiedenis in België. Naast zijn academische werkzaamheden is hij actief in de gevangenispastoraal.