Justice in Motion

 
Wij leven in turbulente tijden. Alles lijkt aan verandering onderhevig te zijn. Dat is boeiend maar kan ook bedreigend zijn. Hoe reageren wij als individu en als samenleving op deze ontwikkelingen? 
 
De tentoonstelling Roep om Rechtvaardigheid in het Mechelse Museum Hof van Busleyden zoemde in op de functie en de verbeelding van de rechterlijke macht in de samenleving. Aan de hand van een groot aantal kunstwerken van bekende kunstenaars werd recht, rechtspraak en rechtvaardigheid in de 16e en 17e eeuw gevisualiseerd. 
 
De installatie Justice in Motion, gemaakt door scholieren van 5e leerjaar van het Busleyden Atheneum – campus Pitzenburg, ging in dialoog met de tentoonstelling Roep om Rechtvaardigheid.
Zij plaatsen het thema ‘rechtvaardigheid’ binnen een hedendaagse context. Onder leiding van drie MUS-E kunstenaars Sophie Vanhomwegen, Rebecca Lenaerts, Raisa Vandamme en praktisch filosoof Jan Knops reflecteerden jongeren over ‘rechtvaardigheid’ en gaven zij er artistiek vorm aan.
 
Je kon de installatie bezoeken in het Museum Hof van Busleyden, net voor je de tentoontstelling binnenliep. De videoproducties, teksten en foto's van de jongeren zorgden voor een actuele inleiding op de Roep om Rechtvaardigheid.