GEZOCHT: gegevens over herkomst collectiestuk.

Deze pagina is niet beschikbaar in het Engels. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Wat?
We zijn op zoek naar informatie over de herkomst van een schilderij uit onze collectie, met name Aanbidding der Herders van Pieter Coecke van Aelst.

(houten paneel, 75 cm x 50 cm)

Alle informatie is welkom!

Pieter van Coecke Van Aelst

Waarom?
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vele kunstwerken en cultuurgoederen uit openbaar en uit privé bezit achtergelaten, geroofd en/of gestolen. Dit gebeurde eveneens in België. Er ontstond eveneens, voornamelijk in West- en Centraal Europa een grote kunsthandel. Een groot aantal cultuurgoederen werd na de Tweede Wereldoorlog opgespoord, teruggevonden en teruggeven aan de rechtmatige eigenaars, erfgenamen of staten. Maar niet van alle teruggevonden cultuurgoederen was de herkomst even duidelijk, of ze geroofd waren en wie de vooroorlogse eigenaars waren. Sommige van deze cultuurgoederen belandden in openbare of in privé handen na de bezettingsjaren en de bevrijding.
 
Tijdens de Conferentie van Washington in 1998 onderschreef België in dit verband de principes over de onder het nationaalsocialisme geroofde en verdwenen cultuurgoederen. De musea en culturele instellingen werkten mee met de Studiecommissie joodse goederen en de Commissie voor Schadeloosstelling om de herkomst van deze cultuurgoederen uit te klaren. Het ging om kunstwerken die mogelijk voorwerp uitmaakten van de nationaalsocialistische roof of -aankopen, evenals de naoorlogse restitutie in en door België.
 
Het onderzoek nam een aantal jaren in beslag. Na deze enquêtes en vanuit het oogpunt van een transparantie werd besloten om de kunstwerken met een ongeïdentificeerde herkomst of met een onvolledige herkomst onder te brengen in een databank met als doel om meer informatie te bekomen over de verwervingsgeschiedenis. Deze databank legt voornamelijk de nadruk op schilderijen en beeldhouwwerken die in de museale verzamelingen terecht kwamen na de Tweede Wereldoorlog. Dit onderzoek is een nauwe samenwerking tussen de Gemeenschappen, de federale overheid en de betrokken instellingen en musea.
 
Iedere informatie die de herkomst van de schilderijen kan verduidelijken, meer bepaald over de vooroorlogse periode en de oorlogsjaren, is zeer welkom en waarvoor onze dank.
 
 
Wat weten we al over dit werk?
In 1944 werd het aangekocht uit Belgisch privé-bezit voor 100.000 BEF door het veilinghuis Dorotheum, Wenen (Dorotheumnr. 217519/31) en voor 130.000 RM op 31 mei 1944 verkocht aan A. Hitler voor de Linzverzameling.
Op 20 november 1944 werd dit schilderij verzonden naar de zoutmijnen van Alt-Aussee, Monsberg (Ausseenr. 8764). Het werd uiteindelijk teruggevonden door de Amerikaanse Monuments, Fine Arts & Archives-divisie en overgebracht naar het Collection Point München (Munichnr. 33852). Het werd gerestitueerd aan België (Dienst Economische Recuperatienr. A.100) en afgestaan in 1952 aan ons museum.
 
Weet jij meer? Neem dan contact op met ons via hvb@mechelen.be of 015 29 40 30