Filmen en fotograferen

Vanaf maart 2022 ondergaat het stadspaleis een grondige restauratie. De vaste opstelling is op dit moment niet toegankelijk. Lees meer over de restauratie.

Het Museum Hof van Busleyden is een unieke locatie en herbergt een waardevolle collectie. Onderstaande huisregels waarborgen de veiligheid van onze bezoekers, de collectie en het gebouw.

Filmen en fotograferen voor journalistieke doeleinden is enkel mogelijk met toestemming van het museum. Voor persaccreditatie mail je volgende gegevens naar de persverantwoordelijke van het museum: naam en e-mailadres, opdrachtgever/medium, datum en reden van het bezoek. Je ontvangt een bevestiging via mail.

Filmen en fotograferen zonder flits en statief zijn toegestaan, met uitzondering van bepaalde werken in het museum. Deze staan duidelijk aangegeven met het ‘niet-fotograferen/filmen’ icoon. Indien het museum dat nodig acht, zal een medewerker van het museum de fotograaf of filmcrew in het museum begeleiden.

Gebruik van materialen die rook, nevel of damp veroorzaken zijn niet toegestaan. Film-of fotolampen en/of overige belichting moeten eerst voorgelegd worden aan het museum, en mogen nooit langer aan staan dan strikt noodzakelijk en de lichtsterkte van 50 lux niet overschrijden.

Het verplaatsen van werken in het museum/aanpassen van de bestaande opstelling om opnames te vergemakkelijken is in geen geval toegestaan.

Het museum kan vragen om de opnames voor uitzending te bekijken en is bevoegd om de filmopnames/fotografie te stoppen als blijkt dat de crew zonder toestemming afwijkt van het vooraf besproken script.

Laden en lossen van film- of opnamemateriaal kan via de toegang in de Sint-Janstraat, maar moet op voorhand worden aangevraagd. Omwille van de autoluwe zone is inrijden na 11 uur niet mogelijk, op risico van boetes.