Erfgoedprojecten

Nodenbevraging Erfgoedveld - Erfgoedwerking Museum Hof van Busleyden

Sinds 2016 is de werking van Erfgoedcel Mechelen geïntegreerd in Museum Hof van Busleyden. Vanuit deze context nemen we nog steeds een ondersteunende rol op voor Mechelen en de regio. Verenigingen en andere organisaties die zorg dragen voor cultureel erfgoed of dit zichtbaar maken voor een publiek, kunnen bij ons terecht. Dat zijn niet enkel archieven, musea en erfgoedverenigingen maar ook andere organisatie die (voor een bijzondere gelegenheid) een erfgoedproject opzetten. We spreken hierna makkelijkheidshalve over ‘het erfgoedveld’ om al deze organisaties te benoemen.

Meer weten? Lees meer over deze werking en de dienstverlenende rol

 

Voor ons nieuwe beleidsplan (2021-2026) brengen we in kaart wat er op dit moment leeft in het erfgoedveld. Welke concrete noden hebben jullie? Vervolgens kijken we of wij daar, met de specifieke expertises die wij in huis hebben, iets voor kunnen betekenen.

Een eerste logische stap is deze bevraging van het erfgoedveld, deze namen we af in de eerste helft van oktober.

In een tweede fase brengen we iedereen live samen. We onthullen de eerste resultaten van de bevraging en  gaan daarna samen aan de slag om te ontdekken welke ideeën en acties jullie het belangrijkste vinden voor de toekomst. Jouw stem wordt gewaardeerd en is voor ons van groot belang om een realistisch beleid uit te tekenen.  

meer info? hvb@mechelen.be 

 


 

 

Soirée MuzE

Soirée MuzE neemt je mee achter de coulissen van het Mechelse erfgoed. We nodigen telkens een deskundige uit die je gepassioneerd én op een toegankelijke manier vertelt over zijn of haar onderzoek. Zo maak je kennis met de vele gezichten van erfgoed en leer je meer over de petite histoire en de mijlpalen uit onze geschiedenis. Elke reeks van Soirée MuzE telt vier lezingen en heeft een centraal thema als rode draad.

 

Erfgoeddag

Erfgoeddag is dé feestdag voor iedereen die cultureel erfgoed een warm hart toedraagt. Musea & Erfgoed Mechelen coördineert deze dag in Mechelen en de regio.

 

Torens aan de Dijle

Mechelen, sinds 1559 zetel van het aartsbisdom, bezit een schat aan religieus erfgoed. Verspreid over de Mechelse binnenstad liggen vier gotische en vier barokke kerken. Deze architecturale parels zijn bovendien verzamelplaatsen van prachtige kunstschatten. Toch zijn de kerken geen musea, maar ruimtes met een heel eigen, intieme sfeer. Elke kerk is natuurlijk vooral verbonden met zijn eigen geschiedenis. Ontdek ze alle acht!

 

Vrijwilligerswerking

In 2006 richtte Erfgoedcel Mechelen een vrijwilligerspool op, die vandaag zo’n 45 leden telt. De vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor uiteenlopende taken en projecten.