hofvanbusleyden_copyrighttourismmechelen.jpg

Een van de 11.000? Een mysterieuze schedelreliek uit de Sint-Romboutskathedraal

Een van de 11.000? Een mysterieuze schedelreliek uit de Sint-Romboutskathedraal

Donderdag 13 april om 20u

 
Begin 2013 werden in de Sint-Romboutskathedraal kleine vloerverzakkingen vastgesteld. Vóór de herstelwerken van start gingen, onderzochten archeologen de bodem. Totaal onverwacht kwam een bijzondere reliek aan het licht. In een houten kist zaten fragmenten van meerdere schedels, zorgvuldig omwikkeld met textiel, pauwenveren en metalen banden. 
 
Specialisten van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) bogen zich over het merkwaardige reliek. Het bleek een complex, samengesteld geheel te vormen, waarvan de onderdelen een lange en boeiende geschiedenis kennen. Delen gaan terug tot de Romeinse periode. Andere dateren uit de overgang van de volle naar de late middeleeuwen, de 17e-18e eeuw en de periode 1870-1930.
 
Chronologisch en typologisch vertoont het reliek gelijkenissen met andere schedelrelieken die in verband gebracht worden met de in Vlaanderen ooit populaire legende en verering van Sint-Ursula en de 11.000 maagden. Een authenticiteitsattest uit 1620, recent gevonden in het Aartsbisschoppelijk Archief, verwijst uitdrukkelijk naar de schenking van een dergelijke schedel.
 
Deze lezing doet het verhaal van de vondst en het onderzoek uit de doeken en plaatst het reliek in een breder perspectief.
 
Veerle Hendriks behaalde het diploma van licentiaat in de archeologie, bachelor in de geschiedenis en een aggregaat. Vanaf 2008 werkte ze o.m. als projectarcheoloog voor de stad Mechelen en als senior archeoloog bij Monument Vandekerckhove nv. Sinds 2015 is consulent archeologie bij de stad Antwerpen. Ze leidde er archeologische projecten op de Scheldekaaien en in de tuin van het Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
 
Mark Van Strydonck was tot zijn op rust stelling in december 2016 hoofd van het labo voor radiokoolstofdatering van het KIK. Gedurende 40 jaar bouwde hij dit labo uit tot een toonaangevende instelling in het domein van de archeologie. Hij was ook de initiatiefnemer van het symposium ‘Relics @ the lab’, het eerste congres wereldwijd over het gebruik van natuurwetenschappelijke methodes in the studie van relieken.
 
Koop ticket (€ 5 of € 1 euro + € 2 euro administratiekost per transactie; meer info over de tarieven hier)