eland_balk_vierkant_foto_jonasmaris_cmuseaenerfgoed.jpg

Met E-land zoeken we een manier om vanuit concrete, lokale erfgoedprojecten blijvend in te zetten op (internationale) netwerking en expertisedeling. De ‘E’ in E-land staat voor ‘erfgoed’, maar ook voor ‘experiment’. Het is een initiatief van de Museum Hof van Busleyden met FAROHeemkunde VlaanderenHet Firmament, tapis plein en het Interuniversitair Instituut voor Publieksgeschiedenis als trajectpartners.

E-land wil de werkprocessen van erfgoedprojecten op een bewuste manier onder de loep nemen, begeleiden en evalueren. We betrekken relevante binnen- en buitenlandse expertise, bouwen reflectiemomenten in en vergelijken verschillende visies met elkaar. Waarom? Omdat erfgoedwerkers in Vlaanderen daar zelden tijd voor kunnen uittrekken. Projecten hebben immers deadlines; alles moet vooruit gaan.

Maar geen reflectie zonder praktijk! De E-landmethodiek wordt toegepast op een selectie van concrete Mechelse erfgoedprojecten. Dit kunnen projecten zijn die Museum Hof van Busleyden zelf initieert, maar ook projecten van expertisecentra of andere (erfgoed)organisaties die aan de E-landcriteria voldoen.

Bezoek de website van E-land voor meer informatie over de afgelopen projecten.