hofvanbusleyden_copyrighttourismmechelen.jpg

Drieluik met Calvarie en 15 Heiligen

Drieluik met Calvarie en 15 Heiligen

Onbekend
OCMW S0019
ca. 1400

Dit type triptiek, dat een hoge, smalle vorm met verschillende tafereeltjes in verschillende registers heeft, kwam veel voor in de Zuidelijke Nederlanden en in een deel van Duitsland rond 1400. Helaas zijn er nu niet veel meer over. Om die reden is dit retabel zeldzaam en heeft het een belangrijke ijkwaarde. Het is heel moeilijk dit drieluikje op basis van de heiligeniconografie te localiseren, het betreft immers heiligen die algemeen vereerd werden. De tafereeltjes zijn te vergelijken met miniaturen uit die periode en met enkele pre-Eyckiaanse schilderijen op paneel.

 

Triptiek Calvarie

De afgebeelde heiligen zijn, op het middenpaneel onder de Kruisiging: Ursula, Maria Magdalena, Dorothea (?), Barbara, Christoffel, Gilles, Cornelius (?), Paulus (?) en Clara (?), op het linker luik: Johannes de Doper, een bisschop (Augustinus?), Helena en Franciscus van Assisi, op het rechter luik: een engel bij het lege graf, Elisabeth van Hongarije, Catharina van Alexandrië en Antonius Abt. De sokkel is van een latere datum.