depot-rato.jpg

Depot Rato

De Stad Mechelen bouwt een integraal erfgoeddepot voor roerend en onroerend erfgoed van de stedelijke erfgoedcollecties. Deze voormalige Rateaufabrieken zullen grondig gerenoveerd en aangepast worden om te voldoen aan de noden van een hedendaagse opslagplaats. Daarnaast zal dit erfgoeddepot ook een regionale rol vervullen in afstemming met het provinciale depotbeleid. Dat wil zeggen dat ook niet-commerciële collectiebeheerders in het arrondissement Mechelen het als transitdepot kunnen gebruiken.