Depot Rato

Depot Rato

Vanaf 2022 verhuizen de stedelijke collecties naar ons erfgoeddepot Depot Rato. In de loodsen van de voormalige Rateaufabriek in Muizen bouwen we aan een kwalitatieve bewaarplaats voor erfgoedcollecties. Vanaf 2023 zal het depot ook toegankelijk zijn voor onderzoekers, vrijwilligers en erfgoedprofessionals.

Wat doet Depot Rato precies?

Het erfgoeddepot zal een bewaarplaats zijn voor erfgoedcollecties uit Mechelen en de regio. Onder erfgoed verstaan we alles wat we het bewaren waard vinden: archeologische vondsten, kunstwerken, historische voorwerpen zoals eeuwenoude manuscripten, gebruiksvoorwerpen... Experts gaan nauwgezet door alle deelcollecties om ze te herwaarderen en, als dat nodig is, een nieuwe bestemming te geven.

Het depot is ook een plaats waar we expertise over behoud en beheer opdoen én delen. Wie onderzoek wil doen, zal collectiestukken kunnen opvragen en ter plaatse bestuderen. De collectie is voor een groot deel al online ontsloten via onze databank, maar zal op termijn nog uitgebreid worden. Het grote publiek kan op vaste momenten een kijkje komen nemen achter de schermen van het depot.

Waarom een erfgoeddepot?

Erfgoed is vaak kwetsbaar en het bewaren ervan is niet altijd evident. In Depot Rato creëren we de  best mogelijke omstandigheden om het te bewaren. Denk maar aan het regelen van licht, temperatuur, luchtvochtigheid en het beschermen voor schadelijke stoffen, insecten of diefstal.

Ons erfgoeddepot zorgt ervoor dat we een collectie in veilige condities kunnen bewaren, controleren en kunnen ontsluiten voor het publiek. In het depot komt ook een restauratieatelier, waar experts schade aan objecten herstellen en ze kunnen terugbrengen naar hun oorspronkelijke staat.

Het gebouw krijgt ook een verwerkingsruimte voor archeologie, specifieke behandelingsruimtes, een consultatieruimte, enkele werkplekken, een polyvalente ruimte voor opleidingen en vrijwilligerswerk en een grote box voor het magazijn van de bibliotheek. 

Timing van het depot

De verbouwing van de oude loodsen in Muizen startte in 2016. In een eerste fase werden boxen opgetrokken om de meest kwetsbare collecties te bewaren. Door te kiezen voor het bouwen van delen van het depot in kalkhennepbeton kan het klimaat in het depot stabiel gehouden worden zonder te investeren in een dure, energieverslindende klimaatinstallatie. In de tweede fase krijgen de loodsen een nieuw dak en wordt een overdekte doorsteek gemaakt tussen de twee gebouwen in.

In 2021 starten we met het inrichten van de tweede loods, waar voornamelijk grote erfgoedstukken komen. Dat zijn de Mechelse reuzen, de ommegangsfiguren en rederijkerswagens. Stap voor stap verhuist als eerste de Mechelse collectie naar het depot. Bedoeling is dat de collectie vanaf januari 2022 kan verhuizen naar loods 1 en vanaf april 2022 naar loods 2.