hofvanbusleyden_copyrighttourismmechelen.jpg

Depot Rato

De Stad Mechelen bouwt een integraal erfgoeddepot voor roerend en onroerend erfgoed van de stedelijke erfgoedcollecties. Deze voormalige Rateaufabrieken zullen grondig gerenoveerd en aangepast worden om te voldoen aan de noden van een hedendaagse opslagplaats. Daarnaast zal dit erfgoeddepot ook een regionale rol vervullen in afstemming met het provinciale depotbeleid. Dat wil zeggen dat ook niet-commerciële collectiebeheerders in het arrondissement Mechelen het als transitdepot kunnen gebruiken.

 

 

Maar wat is een erfgoeddepot nu precies?

Eerst en vooral wordt het erfgoeddepot een bewaarplaats voor de tijdelijke of permanente opslag van erfgoedcollecties uit Mechelen en de regio. Onder erfgoed verstaan we alles wat we het bewaren waard vinden: archeologische vondsten, kunstwerken, historische voorwerpen zoals eeuwenoude manuscripten, gebruiksvoorwerpen, foto’s, ...

Maar het depot is ook een plaats waar expertise over behoud en beheer opgedaan én gedeeld kan worden.  Zowel met andere collectiebeheerders als met het grote publiek. Want dat is wat dit depot zo uniek maakt: door zijn inplanting in een levendige woon- en winkelwijk wordt het depot een kloppend (erfgoed)hart voor de omgeving.

 

Waarom een erfgoeddepot oprichten?

Erfgoed is vaak kwetsbaar en het bewaren ervan is niet altijd evident. Het erfgoeddepot moet ervoor zorgen dat een collectie in veilige condities bewaard, gecontroleerd en voor het publiek ontsloten kan worden. Het moet een oplossing bieden voor zo veel mogelijk schaderisico’s waar erfgoed mee te maken krijgt. Zo zijn er tien risicofactoren waar een erfgoedbeheerder rekening mee moet houden en proberen te vermijden. Een goed georganiseerd erfgoeddepot biedt hier een oplossing voor.

 

Start van de werken?

9 mei 2016

 

Meer weten over de geschiedenis van de Rateaufabrieken? Lees dan dit artikel van ETWIE in het kader van Open Monumentendag.