render_dr_20161220.jpg

De toekomst

TOEKOMSTPLANNEN

De Stad Mechelen bouwt met Depot Rato een integraal erfgoeddepot voor roerend en onroerend erfgoed van de stedelijke erfgoedcollecties. De voormalige Rateaufabrieken zullen grondig gerenoveerd en aangepast worden om te voldoen aan de noden van een hedendaagse opslagplaats. Daarnaast zal dit erfgoeddepot ook een regionale rol vervullen in afstemming met het provinciale depotbeleid. Dat wil zeggen dat ook niet-commerciële collectiebeheerders in het arrondissement Mechelen het als transitdepot kunnen gebruiken.

Eerst en vooral wordt het erfgoeddepot dus een bewaarplaats voor de tijdelijke of permanente opslag van onroerende en roerende collecties uit Mechelen en de regio. Onder erfgoed verstaan we alles wat we het bewaren waard vinden: gebouwen en monumenten (onroerend erfgoed), maar ook archeologische vondsten, kunstwerken, historische voorwerpen zoals eeuwenoude manuscripten, gebruiksvoorwerpen, foto’s, ...(roerend erfgoed).

Maar het depot is ook een plaats waar expertise over behoud en beheer opgedaan én gedeeld kan worden.  Zowel met andere collectiebeheerders als met het grote publiek. Want dat is wat dit depot zo uniek maakt: door zijn inplanting in een levendige woon- en winkelwijk wordt het depot een kloppend (erfgoed)hart voor de omgeving.

Duurzaamheid is een belangrijke factor in de bouw van het erfgoeddepot. Er wordt gewerkt met wanden van kalkhennep voor de constructie van de bewaarboxen. Kalkhennep is een erg duurzaam en innovatief bouwmateriaal dat zorgt voor een perfect binnenklimaat om de erfgoedcollecties van de stad en de regio veilig te bewaren. Het is de eerste keer dat een depot in België gebruik maakt van kalkhennepbeton.
 

Het ontwerp is van de hand van Tecro & Krea, de uitvoering van fase 1A gebeurd door THV Roobaert – Vanderstraeten, fase 1B door Bouwbedrijf Van Poppel met de firma Hemp in a Box als onderaannemer.

 

TIMING

Begin mei 2017 wordt de eerste loods van het depot met de kalkhennepboxen in gebruik genomen. Tegen dan is de volledige collectie van Museum Hof van Busleyden verhuisd, gevolgd door de collecties van de dienst Archeologie en deelcollecties van het Stadsarchief. Ook de dienst Archeologie zal in Depot Rato worden gehuisvest.

Begin augustus tot eind 2017 zal de tweede loods uitgebouwd worden.

Begin 2018 volgt de buitenaanleg van het privaat stadsdomein. Voor Depot Rato zelf is er nog geen exacte openingsdatum geprikt.

 

PUBLIEK

Ook voor het brede publiek wordt Depot Rato aantrekkelijk: men zal delen van de collecties kunnen raadplegen en rondleidingen achter de schermen kunnen volgen (op aanvraag en onder bepaalde voorwaarden). Een ‘kijkdepot’ en tijdelijke tentoonstelling geven het publiek de kans om kennis te maken met collecties die normaal niet worden tentoongesteld.

Het depot zal ook collecties uit de regio kunnen herbergen. Niet alleen krijgen collecties een fysieke opslagplaats, maar ook ondersteuning in het beheer ervan en de mogelijkheid om gebruik te maken van de aanwezige apparatuur om die collecties te behandelen. Collecties zullen wel moeten voldoen aan de voorwaarden die worden opgenomen in het reglement van het depot.

 

Volg het laatste nieuws van Depot Rato op de blog.