hofvanbusleyden_copyrighttourismmechelen.jpg

De Berg van Barmhartigheid

Lezing verplaatst!

De lezing van 28/02/2019 - De Berg van Barmhartigheid ging toen niet door wegens ziekte van de spreker. Hij zal nu doorgaan op 16/04. Zij die al een ticket hadden kunnen dit gewoon gebruiken voor deze lezing.

 

De Berg van Barmhartigheid: pandjeshuizen en armenzorg tijdens het Ancien Regime
Donderdag 28 februari 2019

20.00u - Zaal Dodoens (Museum Hof van Busleyden)

 

BusleydenIn deze lezing belicht Hadewijch Masure de geschiedenis van het Hof van Busleyden als
Berg van Barmhartigheid, in de bredere context van sociale voorzieningen in de stad. Bergen van Barmhartigheid waren pandjeshuizen:mensen konden er aan een lage rente geld lenen in ruil voor een voorwerp dat ze in pand gaven.
Konden ze hun rente niet aflossen, dan hield het pandjeshuis het ingeleverde voorwerp. Vanwege de lage rente en de kleine bedragen die konden worden geleend, werd de instelling beschouwd als een vorm van sociale zorg.
 
In welke tijdsgeest kwamen deze pandjeshuizen tot stand, en vanwaar de vreemde naam? Wie maakte gebruik van de pandjeshuizen en welke voorwerpen lieten deze gebruikers achter? Hoe paste de Berg van Barmhartigheid in de bredere context van armenzorg en sociale voorzieningen? Welk zorgaanbod bestond er in vroegmodern Mechelen? We bekijken of de Mechelse casus uniek was en hoe de situatie eruit zag in andere Europese steden. 
 
Hadewijch Masure werkt aan de Universiteit Antwerpen een doctoraat af over armenzorg in Mechelen en de Zuidelijke Nederlanden van 1250 tot 1600. Ze verzorgde tal van lezingen en publicaties over dit thema. Meer info over haar onderzoek vind je op