Bruikleenaanvragen

Deze pagina is niet beschikbaar in het Engels. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Vanaf maart 2022 ondergaat het stadspaleis een grondige restauratie. De vaste opstelling is op dit moment niet toegankelijk. Lees meer over de restauratie.

De collectie van Museum Hof van Busleyden bestaat uit meer dan 10.000 objecten en is erg divers: van wandtapijten tot schilderijen en van archeologische vondsten tot beeldhouwwerken. Om de zichtbaarheid van deze rijke collectie te vergroten zetten we niet enkel in op eigen tentoonstellingen en projecten, maar ook op uitgaande bruiklenen naar andere musea en instellingen. Het team Collectiebeheer toetst elke aanvraag af aan inhoudelijke en technische criteria.
 

Alle bruikleenaanvragen dienen per post gericht te worden aan Museum Hof van Busleyden moeten vergezeld worden van een Facility Report:

Museum Hof van Busleyden
t.a.v. Mevr. Kristl Strubbe
Museum Hof van Busleyden
Frederik de Merodestraat 65
2800 Mechelen
 
Bruikleenverantwoordelijke:
Sofie Polfliet