Bruikleenaanvragen

De collectie van Museum Hof van Busleyden bestaat uit meer dan 10.000 objecten en is erg divers: van wandtapijten tot schilderijen en van archeologische vondsten tot beeldhouwwerken. Om de zichtbaarheid van deze rijke collectie te vergroten zetten we niet enkel in op eigen tentoonstellingen en projecten, maar ook op uitgaande bruiklenen naar andere musea en instellingen. Het team Collectiebeheer toetst elke aanvraag af aan inhoudelijke en technische criteria.
 

Alle bruikleenaanvragen dienen per post gericht te worden aan Museum Hof van Busleyden moeten vergezeld worden van een Facility Report:

Museum Hof van Busleyden
t.a.v. Mevr. Sigrid Bosmans
Museum Hof van Busleyden
Frederik de Merodestraat 65
2800 Mechelen
 
Bruikleenverantwoordelijke:
Hannah Thijs