Blazon of "De Violieren"

As of March 2022, the Museum Hof van Busleyden will be undergoing restoration. The permanent exhibition will therefore not be accessible for some time. More information .

Blazon of "De Violieren", a rederijkerskamer or chamber of rhetoric from Antwerp 

Sebastiaan Vranckx, Frans (II) Francken

c. 1620

 

On 3 May 1620, the Mechelen chamber of rhetoric De Peoene organised an important festival. Chambers of rhetoric from around the Netherlands could win prizes in three categories: blazons, refrains and songs. This is the blazon (similar to a coat of arms), that earned the Antwerp chamber of rhetoric De Violieren the first prizes for originality and execution. It features a rebus puzzle. The names of the figures and objects form the following text:

 

Iupiter hemel-voorst, wilt ons duer Pallas stieren

Voor Pegasus fonteyn: stelt Reden int lammoen,

Apelles kinders bly, commen met violieren,

Bruer-lijck tooghen haer jonst, ter liefde die Peoen

 

Jupiter, celestial ruler, guide us through Pallas, to the fountain of Pegasus’: bring reason into control. Apelles’ joyful children, come here with The Gillyflower (the Antwerp chamber of rhetoric), show their good will in a brotherly tribute, for love of The Peony (the Mechelen chamber of rhetoric).

Both the blazon and the transcript of the puzzle are included in De schadt-kiste der philosophen ende Poëten, a report of the Mechelen festival that also includes all the submissions. It was published in 1621 by the Mechelen printer Hendrick Jaye. The following inscription is included under the blazon: ‘Leeft in Rust’ (Live in Peace), which is the motto of Jan Goossens, the man who devised the puzzle. The blazon was painted by Sebastiaen Vrancx and Frans Francken II. These two artists also worked on the blazon with which De Violieren had won a blazon festival two years earlier in Antwerp (KMSKA, inv. 366). Vrancx was a member of De Violieren and a playwright, in addition to being a painter and a poet.

 

__

 

INFORMATION

Title: Blazon of "De Violieren", a rederijkerskamer or chamber of rhetoric from Antwerp 

Object type: painting

Maker: Sebastiaan Vranckx, Frans (II) Francken

Date: c. 1620

Medium: oil on wood

Dimensions: height: 60.5 cm, width: 60.5 cm

Inventory number: S0235.01

Origin: acquired from Mr Van den Corput in 1891

 

BIBLIOGRAPHY

Harry de Kok en Marcel Gielis, ‘Schilderkunst, poëzie en muziek op het Mechelse rederijkersfeest van 1620’, Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde. Jaarboek 16 (2004-2005): 69-78.

Hubert Meeus, 'De Schadtkiste der Philosophen ende Poëten'. In: P. Delsaerdt e.a., Polyanthea. Dertig en enige hoogtepunten uit de collecties van de UFSIA. Antwerpen, 1995.

Willem van Melckebeke, Geschiedkundige aenteekeningen rakende de Sint-Jans-Gilde, bygenaemd De Peoene. Mechelen, 1862.

Marc van Vaeck, ‘"De Schadt-Kiste der philosophen ende poeten" (Mechelen 1621): een blazoenfeest aan de vooravond van het einde van het Bestand’, De zeventiende eeuw 8 (1992) 1: 75-83.

Catalogus van de retrospectieve tentoonstelling van het tooneelleven te Mechelen. Mechelen, 1927.

De schadt-kiste der philosophen ende poeten waer inne te vinden syn veel schoone leerlycke [!] blasoenen, refereynen ende liedekens gebracht ende gesonden op de Peoen-camere binnen Mechelen [...] geprononciert ende gesonghen op [...] den 3. mey vanden iaere 1620 .... Mechelen: Hendrick Jaye, 1621.