hofvanbusleyden_copyrighttourismmechelen.jpg

Nodenbevraging Erfgoedveld - Erfgoedwerking Museum Hof van Busleyden

Van 2002 tot 2016 zette de Erfgoedcel Mechelen zich met de steun van de Vlaamse overheid in om de erfgoedwerking in Mechelen en de regio te ondersteunen en versterken. De coördinatie van de jaarlijkse Erfgoeddag, de Regionale Beeldbank en het Regionaal Archievenoverleg DYNA’MK zijn enkele van de meest gekende acties. Daarnaast werkten we bv. samen met de Sinte-Metteverenigingen een scholenpakket uit en registreren vrijwilligers van de Erfgoedcel het roerend erfgoed in de historische kerken van Mechelen. 
 
Na  de begeleiding van het traject voor een nieuwe invulling voor het stadsmuseum, fusioneerde de Erfgoedcel in 2016 met de dienst Musea tot ‘Musea & Erfgoed Mechelen’. Sindsdien is het Museum Hof van Busleyden onze uitvalsbasis voor een gecombineerde  museum- en erfgoedwerking. Via de erfgoedwerking wil het Museum Hof van Busleyden nog steeds ondersteuning bieden aan organisaties die zich inzetten voor het cultureel erfgoed. We stimuleren en faciliteren samenwerkingen om het netwerk van erfgoedzorgers in Mechelen en de regio verder te laten groeien. Kortom: we werken achter de schermen samen met heel veel archieven, musea, erfgoedverenigingen en sociaal-culturele verenigingen. Ook organisaties die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben, zoals scholen of theatergezelschappen, kunnen bij ons terecht voor de ondersteuning van erfgoedprojecten.
 
De Vlaamse overheid steunt lokale besturen die bij de zorg voor, en de omgang met cultureel erfgoed een dienstverlenende rol op regionaal niveau opnemen. Om deze rol voor de beleidsperiode van 2021-2026  opnieuw waar te kunnen maken, schrijft Museum Hof van Busleyden tegen april 2020 een nieuw erfgoedbeleidsplan. Dat we de dienstverlenende rol  op regionaal niveau opnemen, betekent niet dat we hiervoor een formeel intergemeentelijk samenwerkingsverband aangaan. Mechelen neemt als centrumstad de ondersteuning van de omliggende regio mee op. Dit biedt het voordeel dat we samenwerkingen kunnen aangaan met partners in verschillende gemeenten, naargelang de problematiek of thematiek relevant is voor die partners. De coördinatie van Erfgoeddag kan bv. voor een erg ruime regio zinvol zijn, terwijl een ander project mogelijk maar voor enkele gemeenten aan de orde is.  Het komt er op aan dat we ons aanbod zo gericht mogelijk afstemmen op de werkelijke noden.