Besloten Hofjes

Deze pagina is niet beschikbaar in het Engels. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Vanaf maart 2022 ondergaat het stadspaleis een grondige restauratie. De vaste opstelling is op dit moment niet toegankelijk. Lees meer over de restauratie.

De Besloten Hofjes zijn uniek in hun soort. Deze retabelkasten werden in de eerste helft van de 16de eeuw gemaakt door de Gasthuiszusters-Augustinessen van Mechelen. Nergens ter wereld vindt men een dergelijk grote verzameling van Besloten Hofjes. Ze werden dan ook opgenomen op de Topstukkenlijst in 2011. De Mechelse Gasthuiszusters zijn nog steeds de eigenaars van deze Besloten Hofjes. Zij gaven deze bijzondere kunstwerken, samen met een aantal andere kostbare voorwerpen uit hun klooster, in langdurige bruikleen aan Musea & Erfgoed Mechelen.

Besloten Hofjes

Om de Besloten Hofjes te bewaren waren er dringende conserverende maatregelen en restauratie-ingrepen nodig. Een internationaal team van specialisten, geleid door Joke Vandermeersch, startte in 2014 met drie Besloten Hofjes. Drie van de zeven hofjes werden voor het eerst tentoongesteld in de expo Op zoek naar Utopia. De conservatie-restauratie was een uniek samenwerkingstraject tussen verschillende onderzoeksinstellingen dat nieuwe knowhow zal opleveren voor multimediaal erfgoed. Het proces werd grondig voorbereid en gedocumenteerd, onder meer op een internationaal colloquium (met bijhorend boek dat zal verschijnen in december 2018). Op dit moment hebben de Besloten Hofjes een permanente plek in het museum gekregen. 

 

Op beslotenhofjes.com kom je meer te weten over het restauratieproces.

Partners

Bij het conserveringstraject zijn verschillende partners betrokken. Een eerste externe partner is Illuminare, Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst van de KU Leuven. Partner bij de ontsluiting van het project is de vzw KU[n]ST Leuven, een samenwerkingsplatform van de Stad Leuven en KU Leuven. Derde partner is het Koninklijke Instituut voor het Kunstpatrimonium. Het project wordt begeleid door een wetenschappelijke raad en een onderzoeksraad. Ook de Vrienden van het Hof van Busleyden steunden dit restauratieproject.