hofvanbusleyden_copyrighttourismmechelen.jpg

Besloten Hofjes

Deze pagina is niet beschikbaar in het Spaans. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Besloten Hofjes

Onbekend
GHZ BH0001 tm GHZ BH0007
eerste helft 16e eeuw
 
De Besloten Hofjes zijn uniek in hun soort. Deze retabelkasten werden in de eerste helft van de 16de eeuw gemaakt in opdracht van de Gasthuiszusters-Augustinessen van Mechelen. Zelf stonden ze waarschijnlijk in voor de vervaardiging van de vele zijden bloemetjes in de kasten. Nergens ter wereld vindt men een dergelijk grote verzameling van Besloten Hofjes. De Mechelse Gasthuiszusters zijn nog steeds de eigenaars van deze Besloten Hofjes. Zij gaven deze bijzondere kunstwerken, samen met een aantal andere kostbare voorwerpen uit hun klooster, in langdurige bruikleen aan Museum Hof van Busleyden.
 
collage hofjes
Om de Besloten Hofjes te bewaren zijn er dringende conserverende maatregelen en restauratie-ingrepen nodig. Een select team van specialisten, geleid door Joke Vandermeersch, startte in 2014 met drie Besloten Hofjes. Deze hofjes werden, na hun behandeling, voor het eerst tentoongesteld in 2016 de expo Op zoek naar Utopia in Museum M te Leuven. De hierop toegepaste methodiek zal na evaluatie model staan voor de vier andere 16de-eeuwse Mechelse Hofjes. De conservatie-restauratie is een uniek samenwerkingstraject tussen verschillende onderzoeksinstellingen dat nieuwe knowhow zal opleveren voor multimediaal erfgoed. Het proces is grondig voorbereid en wordt uitvoerig gedocumenteerd, onder meer tijdens een colloquium met bijhorend boek in 2017. Wanneer het stadsmuseum in 2018 zijn deuren opent, zullen de Besloten hofjes hier ook een permanente plek krijgen. Voorlopig bevinden zij zich in het pop-up restauratie atelier in het Museum Hof van Busleyden.
Op beslotenhofjes.com kom je meer te weten over het restauratieproces.
 
 
Bij het conserveringstraject zijn verschillende partners betrokken. Een eerste externe partner is Illuminare, Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst van de KU Leuven. Partner bij de ontsluiting van het project is de vzw KU[n]ST Leuven, een samenwerkingsplatform van de Stad Leuven en KU Leuven. Derde partner is het Koninklijke Instituut voor het Kunstpatrimonium. Het project wordt begeleid door een wetenschappelijke raad en een onderzoeksraad. Het project kan rekenen op ondersteuning van Stad Mechelen en De Koning Boudewijnstichting (Fonds Inbev-Latour).