Beleid

In 2006 richtte de toenmalige Erfgoedcel Mechelen (nu Museum Hof van Busleyden) een vrijwilligerspool op, die vandaag zo’n 45 leden telt. De vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor uiteenlopende taken en projecten.
 
Verzorgen van het onthaal op studiedagen, op Erfgoeddag, bij de Soirée Lamot-lezingen
Inventariseren van het roerend kerkelijk erfgoed in de historische kerken in Mechelen
Inventariseren en digitaliseren van diverse collecties in het Mechelse Stadsarchief
Herinpakken van collecties in zuurvrij materiaal in het Stadsarchief
Bewerken van foto’s
 
De vrijwilligerswerking van Museum Hof van Busleyden stoelde lange tijd op een niet-geformaliseerde visie, die past binnen het globale beleid van de Erfgoedcel. Zowel de omvang van de vrijwilligerspool als de wil om haar expertise te delen, zette de toenmalige Erfgoedcel in 2013 aan tot het schrijven van een vrijwilligersbeleidsplan.
 
Het plan wil een werkinstrument zijn dat de bakens uitzet voor een sterke en dynamische vrijwilligerswerking. Zowel collega's uit de erfgoedsector, collega-stadsdiensten als vrijwilligers werden betrokken bij de opmaak ervan.
 
Je kan het vrijwilligersbeleidsplan hier downloaden
 
De vrijwilligers zijn en blijven een belangrijk onderdeel van Museum Hof van Busleyden. Dankjewel Amber, An, Anne, Annemie, Annie, Anny, Carla, Chris, Christine, Dette, Dirk, Elisabeth, Esther, Fien, Frank, Goedele, Ginia, Herman, Ingrid, Ingrid, Ingrid, Jacqueline, Jacques, Jeanne, Jenny, José, Joséphine, Josiane, Josine, Jul, Laure, Lieve, Lillie, Louis, Margaret, Margy, Maria, Marie-Christine, Norbert, Patrick, Philippe, Rik, Roger, Rom, Staf en Willy. Jullie zijn erfgoedzorgers, in hart en ziel!
 
Voor meer informatie over vrijwilligerswerking neem contact op met Siel Meulendijks via siel.meulendijks@mechelen.be